Listovať v Katechizme

KKC 995


995 Byť Kristovým svedkom znamená byť „svedkom jeho zmŕtvychvstania“ (860) (Sk 1,22) , patriť k tým, čo „s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili“ (Sk 10,41) . Kresťanská nádej na vzkriesenie je plne poznačená stretnutiami so zmŕtvychvstalým Kristom. (655) Vstaneme z mŕtvych ako on, s ním a skrze neho.