DUŠA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: DUŠA


Božie slovo ako pokrm duše 127, 131
Človek obdarený dušou 1934
Čo znamená duša 363
Duch ako duša a telo 367
Duch Svätý, duša tajomného tela 809
Eucharistia a božstvo 1374
Eucharistia napÍňa dušu milosťou 1323, 1402
Hriech a jeho vplyv na dušu 400, 403, 1035, 1456, 1863
Jednota duše a tela v človeku 327, 362, 364-365 ,382, 992, 1004, 1060, 1503, 2332
Konečný osud duše 1021, 1051
Kristova duša 466, 467, 470-472 ,624-626 ,630, 632, 637, 650
Kristus, lekár duší 658, 1421, 1509
Krst a birmovanie vtláčajú do duše nezmazateľný znak (charakter) 1280, 1304, 1317
Mária s telom i dušou vzatá do neba 966, 972, 974
Modlitba a duša 2559, 2562, 2590, 2700, 2703, 2709
Modlitba a duše v očistci 1498
Oslávenie tela a duše 1042, 1052
Prikázanie Milovať budeš Pána... celou svojou dušou 2055, 2083
Prirodzený zákon vrytý do duše 37, 1954
Spása duše 95, 1023, 1053, 2032, 2264, 2280, 2420, 2458
Stvorenie duše 33, 366, 382
Sviatosti a odpustenie, uzdravenie duše 978, 981, 1520
Telo a duša 362-364
Teologálne (božské) čnosti vliate do duše 1813
V Eucharistii je Kristus prítomný s telom a krvou, s dušou a božstvom 1374
Vzkriesenie, spojenie duše s telom 990, 997, 1005, 1016
Znaky duchovnej duše 33