Listovať v Katechizme

KKC 2590


2590 „Modlitba je povznesenie duše k Bohu alebo prosba k Bohu o vhodné dobrá.“