Listovať v Katechizme

KKC 658


658 Kristus, „prvorodený z mŕtvych“ (Kol 1,18) , je pôvodcom nášho vzkriesenia, a to už teraz ospravodlivením našej duše a neskôr aj oživením nášho tela.