Listovať v Katechizme

KKC 1005


1005 Aby sme s Kristom vstali z mŕtvych, musíme s Kristom umrieť, musíme sa „vzdialiť z tela a bývať u Pána“ (624) (2Kor 5,8) . Pri odchode, ktorým je smrť, sa duša oddelí od tela. (650) Opäť sa spojí so svojím telom v deň vzkriesenia mŕtvych.