Listovať v Katechizme

KKC 1304


1304 Birmovanie, takisto ako krst, ktorého je dovŕšením, (1121) sa udeľuje iba raz. Birmovanie totiž vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, „charakter“, ktorý znamená, že Ježiš Kristus označil kresťana pečaťou svojho Ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby bol jeho svedkom.