Listovať v Katechizme

KKC 1305


1305 „Charakter“ zdokonaľuje spoločné kňazstvo veriacich (1268) prijaté v krste a „birmovaný dostáva silu verejne vyznávať slovami vieru v Krista akoby z úradného poslania [quasi ex officio]“.