Listovať v Katechizme

KKC 2332


2332 Sexualita má vplyv na všetky stránky ľudskej osoby v jednote jej tela a duše. Týka sa najmä citovosti, schopnosti milovať a plodiť (362) a všeobecnejšie aj schopnosti nadväzovať spoločenské vzťahy s druhými: