Listovať v Katechizme

KKC 2331


2331 „Boh je láska a žije sám v sebe z tajomstva osobného spoločenstva lásky. Tým, že Boh stvoril ľudskú prirodzenosť muža a ženy na svoj obraz…, vložil do nej povolanie – a teda schopnosť a morálnu zodpovednosť – k láske a spoločenstvu.“ (1604)

„Boh stvoril človeka na svoj obraz…, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1,27) . „Ploďte a množte sa“ (Gn 1,28) . „Keď Boh stvoril človeka, urobil ho na Božiu podobu, muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení“ (Gn 5,1-2) .