Listovať v Katechizme

KKC 2330


2330 „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi“ (Mt 5,9) .