SPÁSA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SPÁSA


Anjeli ako poslovia Božieho plánu spásy 331-332
Boh chce, aby všetci dosiahli spásu poznaním pravdy 851
Boh pripravuje spásu človeka 54, 56, 218, 431, 781, 1058, 2575
Cirkev ako nástroj a všeobecná sviatosť spásy 776, 780, 816
Spása tých, čo zosnuli bez krstu 1259, 1261
Človek potrebuje spásu 1949, 2448
Sväté písmo, Tradícia a Učiteľský úrad prispievajú k spáse 95
Kristov dar spásy 1811
Dôležitosť morálnych rozhodnutí pre spásu 1696
Ekonómia spásy 1066
Kristov príchod pre spásu ľudí 456-457 ,519, 1019
Krst je nevyhnutne potrebný na spásu 1256-1257 , 1277
Ľudská sloboda a spása 1739-1742
Modlitba a spásu 2744
Mimo Cirkvi niet spásy 846-848
Nádej na spásu 2091
Nádej na spásu v Izraeli 64
Obeta kríža je na spásu človeka 600-602 ,617
Panna Mária spolupracovala na ľudskej spáse 511, 969
Poslanie spásy vykonávané kňazmi 1565
Prostriedky spásy 830, 980
Proti univerzálnosti hriechu Pavol stavia univerzálnosť spásy 402
Služba v Cirkvi na spásu človeka 874
Služba viere a svedectvo o nej sú potrebné na spásu 1816
Spása a spoločenstvo svätých 1477
Spása prichádza jedine od Boha 169, 620
Sväté písmo je na spásu človeka 107, 122
Sviatosti sú nevyhnutne potrebné na spásu 1129
Všetci potrebujú spásu 588
Všetko je zamerané na spásu človeka 313
Zachovávanie prirodzeného zákona je potrebné na spásu 2036
Zachrániť si život 1889
Zlý duch marí dielo spásy 2851