Listovať v Katechizme

KKC 1696


1696 Kristova cesta „vedie do života“ (1970) (Mt 7,14) , opačná cesta „vedie do zatratenia“ (Mt 7,13) . Evanjeliové podobenstvo o dvoch cestách má stále miesto v katechéze Cirkvi. Poukazuje na dôležitosť morálnych rozhodnutí pre našu spásu. „Sú dve cesty: jedna je cestou života, druhá cestou smrti; medzi nimi je však veľký rozdiel.“