Listovať v Katechizme

KKC 1695


1695 „Ospravodlivení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha“ (1Kor 6,11) , „posvätení“ a „povolaní k svätosti“ (1Kor 1,2) sa kresťania stali „chrámom Ducha Svätého“ (1Kor 6,19) . Tento „Duch Syna“ ich učí modliť sa k Otcovi, a keďže sa stal ich životom, pobáda ich konať tak, aby činorodou láskou prinášali „ovocie Ducha“ (Gal 5,22) . Duch Svätý lieči rany hriechu a tým nás duchovne obnovuje „premenou zmýšľania“ (Ef 4,23) . Osvecuje nás a posilňuje, aby sme žili ako „synovia svetla“ (Ef 5,8) v „dobrote, spravodlivosti a pravde“ (Ef 5,9) vo všetkom.