Listovať v Katechizme

KKC 1970


1970 Evanjeliový zákon zahŕňa v sebe rozhodnú voľbu (1696) medzi „dvoma cestami“ a uskutočňovanie Pánových slov; (1789) je zhrnutý v zlatom pravidle: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci“ (Mt 7,12) .

Celý evanjeliový zákon je obsiahnutý (1823) v Ježišovom „novom prikázaní“ (Jn 13,34) , aby sme sa navzájom milovali, ako on miloval nás.