Listovať v Katechizme

KKC 1789


1789 Niektoré pravidlá platia vo všetkých prípadoch:
Nikdy nie je dovolené robiť zlo, (1756) aby z toho vzniklo dobro.
„Zlaté pravidlo“: (1970) „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“ (Mt 7,12) .
Láska sa vždy prejavuje úctou k blížnemu (1827) a rešpektovaním jeho svedomia: (1971) „Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi“ (1Kor 8,12) . „Dobré je… [nerobiť] nič, čo pohoršuje tvojho brata“ (Rim 14,21) .