Listovať v Katechizme

KKC 1788


1788 Aby to človek dosiahol, snaží sa vysvetľovať fakty skúsenosti a znamenia čias pomocou čnosti rozvážnosti, (1806) rady rozvážnych ľudí a s pomocou Ducha Svätého a jeho darov.