Listovať v Katechizme

KKC 1969


1969 Nový, evanjeliový zákon koná skutky nábožnosti: (1434) almužnu, modlitbu a pôst, ale zameriava ich na „Otca, ktorý vidí v skrytosti“, v protiklade s túžbou, „aby… ľudia videli“. Modlitbou tohto nového zákona je Otče náš.