Listovať v Katechizme

KKC 620


620 Naša spása pochádza z iniciatívy Božej lásky k nám, lebo Boh „nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy“ (1Jn 4,10) . „Veď Kristovi Boh zmieril svet so sebou“ (2Kor 5,19) .