KRISTUS a Cirkev

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KRISTUS a Cirkev


Cirkev, Kristova nevesta 757, 772-773 ,796, 808, 823, 867, 926, 1617
Cirkev, Kristovo telo 787-796 , 805
Cirkev, krst a Kristus 1261
Cirkev opatruje vieru 171
Cirkev, spoločenstvo s Kristom 787-789
Cirkev, sviatosť Kristovej činnosti 1118
Kristov príchod a zavŕšenie Cirkvi 769
Kristova prítomnosť v Cirkvi 775, 779, 1119
Kristovo kňazstvo 941, 1544-1545
Kristus dáva Cirkvi jej vlastnosti 811, 889-890
Kristus, jediná brána ovčinca 754
Kristus, opora Cirkvi 820, 822-824 ,830, 837, 869, 1076, 1547
Kristus, počiatok, základ a hlava Cirkvi 2, 424, 551-553 , 771, 778, 807, 864, 874
Kristus, zakladateľCirkvi 424, 763-767
Kristus, pôvodca Učiteľského úradu Cirkvi 88
Kristus vedie Cirkev 551, 852, 1547
Liturgia a Kristove tajomstvá 1164-1165 ,1201, 1204, porov. Liturgia
Pamiatka Kristovej obety 1341, 1358, 1362-1372 ,1409, porov. Obeta