Listovať v Katechizme

KKC 811


811 „Toto je jediná Kristova Cirkev, (750) ktorú v Symbole viery vyznávame ako jednu, svätú, katolícku a apoštolskú.“ Tieto štyri znaky, navzájom neoddeliteľne spojené, označujú podstatné vlastnosti Cirkvi a jej poslania. Cirkev ich nemá sama od seba. To Kristus skrze Ducha Svätého dáva svojej Cirkvi, že je jedna, svätá, katolícka a apoštolská. (832, 865) On ju aj povoláva uskutočňovať každú z týchto vlastností.