Listovať v Katechizme

KKC 1201


1201 Nesmierne bohatstvo Kristovho tajomstva je také veľké, že nijaká liturgická tradícia (2663) nemôže vyčerpať možnosti jeho vyjadrenia. Dejiny vzniku a rozvoja týchto obradov (rítov) svedčia o ich podivuhodnom vzájomnom dopĺňaní. Keď cirkvi žili liturgické tradície v spoločenstve viery a sviatostí viery, navzájom sa obohacovali a rástli vo vernosti (1158) Tradícii a spoločnému poslaniu celej Cirkvi.