Listovať v Katechizme

KKC 1200


1200 Od prvého spoločenstva v Jeruzaleme až po parúziu (druhý Kristov príchod) Božie cirkvi verné apoštolskej viere slávia všade to isté veľkonočné tajomstvo. Tajomstvo slávené v liturgii (2625) je jedno, ale formy jeho slávenia sú rozličné.