BOH robí pre ľudí

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: BOH robí pre ľudí


Dáva Ducha Svätého 741, 1993
Dáva milosť 1996, 2008, 2021, 2023-2024
Dáva spásu 15, 74, 169, 430-31 ,1949
Dovršuje v človeku, čo začal 2001
Hovorí človekovi 715, 1777, 1795, 2700
Laikom zveruje apoštolát 900
Odpúšťa hriechy 208, 1440-1442
Pohýna vôľu človeka konať dobro 27, 51-52 ,152-154 ,162, 179, 1724, 1742, 1811-1813 , 1817, 1821, 1830-1831 , 1848, 1849, 1989, 1994, 1999, 2001-2002 ,2008, 2021-2022
Posiela Ježiša 422, 457-458
Povoláva k láske 1604, 2331
Požehnáva všetky živé bytosti 1080-1081
Sľubuje Abrahámovi potomstvo 706
Udeľuje ospravodlivenie 1994, 2020
Uskutočňuje vrcholné dielo Eucharistie 1325
Ustanovuje svoj ľud 781
Uzatvára s Izraelom zmluvu 2060
Vedie pomocou morálneho zákona 708, 1776, 1950-1951 , 1961, 1975, 1981, 2063
Vkladá do ľudského srdca túžbu po štastí 1718, 1721, 1725, 1818
Vlieva do duše veriacich teologálne čnosti 1812-1813 , 1840
Volá do Kráľovstva 1726
Volá k modlitbe 2567, 2591
Volá k pravde 160, 410
Volá k svätosti 2012-2014
Volá k večnému životu 1011, 1998
Vyzýva na zmierenie 1442
Zjavuje Desatoro 2058-59
Zjednocuje človeka s Bohom 950, 1027, 1033, 2305
Zmilúva sa 1422, 1846, 1870
Zveruje úlohu chrániť život 2271