Listovať v Katechizme

KKC 1996


1996 Naše ospravodlivenie pochádza z Božej milosti. (153) Milosť je priazeň; nezaslúžená pomoc, ktorú nám dáva Boh, aby sme odpovedali na jeho pozvanie stať sa Božími deťmi, adoptovanými synmi, účastnými na Božej prirodzenosti a na večnom živote.