Listovať v Katechizme

KKC 2060


2060 Dar prikázaní a Zákona je súčasťou zmluvy, ktorú Boh uzavrel so svojím ľudom. Podľa knihy Exodus ľud dostáva zjavenie „desiatich slov“ medzi návrhom zmluvy a jej uzavretím, keď sa zaviazal, že „splní“ všetko, čo Pán povedal, a že to „zachová“ (62) (Ex 24,7) . Desatoro sa vždy uvádza iba po pripomenutí zmluvy (Dt 5,2) .