NÁBOŽENSKÉ POVINNOSTI

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: NÁBOŽENSKÉ POVINNOSTI


Povinnosť ctiť si rodičov 2214-2220
Povinnosť evanjelizovať 848, 888
Povinnosť chrániť sa krivej prísahy 2151
Povinnosť konať ako Božie deti 2784
Povinnosť nápravy previnení proti spravodlivosti a pravde 2487
Povinnosť pestovať si poučené a správne svedomie 2496
Povinnosť počúvať svoje svedomie 1778
Povinnosť podporovať a chrániť rodinu 2209-2210 ,2211
Povinnosť pomáhať blížnemu 1932-1933 ,2198, 2444, 2446
Povinnosť prejaviť svoju mienku pre dobro Cirkvi 907
Povinnosť prispôsobiť liturgiu rozličným kultúram 1205
Povinnosť prosiť o príchod Kráľovstva 2817
Povinnosť sláviť Kristovo spasiteľné dielo 1163
Povinnosť správne používať Božie dary 2820
Povinnosť uctievať Boha 2083, 2104-2105 ,2136
Povinnosť veriť v Boha a vydávať svedectvo v prospech pravdy 2087, 2471-2472
Povinnosť voči rodičom a predstaveným 2199, 2234
Povinnosť vychovávať deti a pomáhať im 2221-2231 , 2252
Povinnosť vydávať svedectvo o pravde 2467, 2472
Povinnosť vyhnúť sa pohoršeniu 2489
Povinnosť zachovávať cirkevné prikázania 578, 2037
Povinnosť zhovievavosti a milosrdenstva pri dodržiavaní verejného poriadku 2298
Povinnosť zúčastniť sa na liturgii 1141