Listovať v Katechizme

KKC 1205


1205 „Treba vziať do úvahy, že v liturgii a najmä v liturgii sviatostí (1125) je nezmeniteľná časť, lebo je z Božieho ustanovenia a Cirkev je jej strážkyňou, a sú v nej časti, ktoré možno meniť, a Cirkev má moc, ba niekedy i povinnosť prispôsobiť ich kultúram nedávno evanjelizovaných národov.“