ZJAVENIE (Božie)

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ZJAVENIE (Božie)


Božie zjavenie je postupné 53, 69
Božie zjavenie je vyjadrené ľudskými jazykmi 101
lné Zjavenie už nebude 66-67
Ľudské chápanie Zjavenia 157-158
Potreba Zjavenia 74, 1960
Príčina a cieľ Zjavenia 52, 68
Schopnosť človeka prijať Zjavenie 35, 36
Starý a Nový zákon ako pravé Zjavenie 129
Súkromné zjavenia 67
Sväté písmo a Tradícia vyvierajú zo Zjavenia 80-83 , 124
Viera ako odpoveď na Zjavenie 142-143 ,150, 176, 1814
Vonkajšie dôvody Zjavenia 156
Zjavenie ako najlepšia cesta k poznaniu Boha 50
Zjavenie ako osvietenie v náboženských a morálnych pravdách 38
Zjavenie ako ovocie vnuknutia Ducha Svätého 105
Zjavenie Boha a jeho dobroty, moci a krásy 294, 707, 2519
Zjavenie dostali maličkí 544
Zjavenie Ducha Svätého 697, 951
Zjavenie Ježiša Krista 486, 528, 535, 639, 660, 1224
Zjavenie privádza k hlbšiemu chápaniu zákonov spoločenského života 2419
Zjavenie Boha 51-67
Boh sa zjavuje Izraelu 2085
Boh sa zjavuje ako jediný Boh 201-202
Boh sa zjavuje v Desatore 2059, 2070-2071
Kristov život ako zavŕšenie Božieho zjavenia 561
Kristov život ako zjavenie Otca 513
Zjavenie Božej všemohúcnosti 272
Zjavenie Božieho mena 203-214 , 2143
Zjavenie Ducha Svätého 243-248 , 687-688
Zjavenie Najsvätejšej Trojice 237, 732
Zjavenie Otca 151, 238-242 ,2779
Zjavenie Syna 152, 438, 647-648 ,651