Listovať v Katechizme

KKC 69


69 Boh sa zjavil človekovi tak, že mu činmi a slovami postupne dával poznať tajomstvo seba samého.