Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 687-688


687 „Čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch“ (243) (1Kor 2,11) . Teda Duch, ktorý zjavuje Boha, dáva nám poznať Krista, jeho živé Slovo, ale o sebe samom nehovorí nič. Ten, ktorý „hovoril skrze prorokov“, dáva nám počuť Otcovo Slovo. Ale jeho samého nepočujeme. Poznávame ho iba v pôsobení, ktorým nám zjavuje Slovo a pohýna nás, aby sme toto Slovo prijali vierou. Duch pravdy, ktorý nám „odhaľuje“ Krista, nehovorí sám zo seba. Takáto výlučne božská skrytosť vysvetľuje, prečo ho „svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná“ (Jn 14,17) , kým tí, čo veria v Krista, ho poznajú, lebo ostáva s nimi.

688 Cirkev, živé spoločenstvo vo viere apoštolov, ktorú odovzdáva ďalej, je miestom, kde poznávame Ducha Svätého:
v Písmach, ktoré inšpiroval;
v Tradícii, ktorej stále aktuálnymi svedkami sú cirkevní Otcovia;
v Učiteľskom úrade Cirkvi, ktorý sprevádza svojou pomocou;
vo sviatostnej liturgii prostredníctvom jej slov a symbolov, ktorými nás Duch Svätý uvádza do spoločenstva s Kristom;
v modlitbe, v ktorej sa prihovára za nás;
v charizmách a službách, ktorými sa buduje Cirkev;
v prejavoch apoštolského a misionárskeho života;
vo svedectve svätých, v ktorom prejavuje svoju svätosť a pokračuje v diele spásy.