Listovať v Katechizme

KKC 151


151 Pre kresťana je viera v Boha neoddeliteľne spojená s vierou v toho, ktorého on poslal: v jeho milovaného Syna, v ktorom má zaľúbenie. Boh nám povedal, aby sme ho počúvali. Kristus sám povedal svojim učeníkom: „Veríte v Boha, verte aj vo mňa“ (Jn 14,1) . V Ježiša Krista môžeme veriť preto, že on je Boh, Slovo, ktoré sa stalo telom: (424) „Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť“ (Jn 1,18) . Keďže „videl Otca“ (Jn 6,46) , on jediný ho pozná a má moc zjaviť ho.