PRAVDA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: PRAVDA


2468, 2505

Boh ako pravda 144, 214, 215-217 ,2465
Človek nájde pravdu a štastie jedine v Bohu 27
Človek od prirodzenosti smeruje k pravde 2467
Definícia pravdy 2468, 2505
Duch Svätý uvádza do plnej pravdy 243, 2625
Hierarchia právd 90, 234
Hľadať pravdu 1260, 1954, 1960, 2104
Inšpirované knihy učia pravdu 107, 110, 136
Ježišje cesta, pravdaaživot 2614
Ježišovo zmŕtvychvstanie ako vrcholná pravda viery 638
Nedbanlivosť o zjavenú pravdu a jej odmietnutie 2089
Odsúdenie štátov, ktoré falšujú pravdu 2499
Pravda ako cesta spásy 851
Pravda, krása a posvätné umenie 2500-2503
Pravda vo vztahoch k druhým 2464, 2469
Pravda vyslobodzuje 1741
Právo na komunikovanie pravdy 2488-2492 ,2510
Previnenia proti pravde 2464, 2475-2487 ,2509
Prísaha a pravda 2151, 2164
Rešpektovať pravdu 2488-2492 ,2511
Spoločenské komunikačné prostriedky a pravda 2497, 2499, 2512
Symbol viery ako súhrn hlavných právd viery 188
Učiteľský úrad Cirkvi v službe pravdy 890
V Novom zákone sa podáva definitívna pravda 124
Viera ako súhlas s pravdou 150
Vydať svedectvo pravde 2471-2473 ,2506
Zjavenú pravdu treba chápať a odovzdávať 91, 94
Žiť v pravde 2465-2470 , 2504-2505