Listovať v Katechizme

KKC 2511


2511 „Sviatostné tajomstvo je neporušiteľné.“ Úradné tajomstvá sa majú zachovávať. Tajné informácie škodlivé blížnemu sa nesmú rozširovať.