Listovať v Katechizme

KKC 1741


1741 Oslobodenie a spása. Kristus svojím slávnym krížom získal spásu pre všetkých ľudí. Vykúpil ich z hriechu, ktorý ich držal v otroctve: „Túto slobodu nám vydobyl Kristus“ (Gal 5,1) . V ňom máme účasť na „pravde“, ktorá nás „vyslobodí“ (782) (Jn 8,32) . Dostali sme Ducha Svätého a, ako učí Apoštol, „kde je Pánov Duch, tam je sloboda“ (2Kor 3,17) . Už odteraz sa chválime účasťou „na slobode … Božích detí“ (Rim 8,21) .