Listovať v Katechizme

KKC 91


91 Všetci veriaci majú účasť na chápaní a odovzdávaní zjavenej pravdy. Prijali pomazanie od Ducha Svätého, (737) ktorý ich učí a uvádza „do plnej pravdy“ (Jn 16,13) .