Listovať v Katechizme

KKC 2506


2506 Kresťan sa nemá hanbiť za svedectvo v prospech nášho Pána (2Tim 1,8) skutkom ani slovom. Mučeníctvo je najvyššie svedectvo o pravde viery.