ODPUSTENIE HRIECHOV

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ODPUSTENIE HRIECHOV


porov. Pokánie a zmierenie

Boh urobil Krista za nás hriechom 602-603
Duch Svätý a odpustenie hriechov 984
Eucharistia a odpustenie hriechov 1393, 1846
Formy pokánia a prostriedky na dosiahnutie odpustenia hriechov 1434-1439
Jedine Boh môže odpúšthť hriechy 430-431 , 1441
Kňazi ako Božie nástroje na odpúšťanie hriechov 987, 1465, 1495
Kristova obeta na odpustenie hriechov ľudí 536, 545, 610, 613
Kristova obeta Otcovi za naše hriechy 606-618
Kristus je Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta 523, 536, 608
Kristus je uzmierenie za naše hriechy 615, 1708
Kristus ospravodlivuje ľudí 615, 1708
Kristus spôsobuje odpustenie hriechov 987, 1741
Krst a odpustenie hriechov 403, 977-980 ,1226, 1263
Moc Cirkvi odpúšťať hriechy 981
Odpustenie hriechov a sviatosť pokánia 1496
Odpustenie hriechov ako dar Božej lásky 734
Odpustenie hriechov ako účinok ospravo 1i venia, 2018
Odpustenie hriechov ako zmierenie s Cirkvou 1443
Sviatosti na odpúšťanie hriechov 1421, 1486, 1520