Listovať v Katechizme

KKC 1496


1496 Duchovné účinky sviatosti pokánia sú:
zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik znovu získava milosť;
zmierenie s Cirkvou;
odpustenie večného trestu, ktorý si človek zaslúžil za smrteľné hriechy;
odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami hriechov;
pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha;
vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.