Listovať v Katechizme

KKC 545


545 Ježiš pozýva hriešnikov k stolu Kráľovstva: (1443) „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mk 2,17) . (588) Vyzýva ich, aby sa obrátili, lebo bez toho nie je možné vojsť do Kráľovstva; (1846) slovom i skutkom im však ukazuje bezhraničné milosrdenstvo svojho Otca voči nim (1439) a nesmiernu radosť v nebi… nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie“ (Lk 15,7) . Vrcholným dôkazom tejto lásky bude obeta jeho vlastného života „na odpustenie hriechov“ (Mt 26,28) .