Listovať v Katechizme

KKC 734


734 Pretože sme mŕtvi alebo aspoň zranení hriechom, prvým účinkom daru lásky je odpustenie našich hriechov. (1987) A je to práve „spoločenstvo Svätého Ducha“ (2Kor 13,13) , ktoré v Cirkvi vracia pokrsteným Božiu podobu stratenú hriechom.