Listovať v Katechizme

KKC 733


733 „Boh je láska“ (1Jn 4,8.16) a láska je prvý dar, (218) ktorý obsahuje všetky ostatné dary. Táto „láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5,5) .