Listovať v Katechizme

KKC 735


735 Boh nám teda dáva „závdavok“ alebo „prvotiny“ nášho dedičstva: sám život Najsvätejšej Trojice, ktorý spočíva v tom, že milujeme, ako on miloval nás. Táto láska je princípom nového života v Kristovi, (1822) ktorý sa stal možným, lebo sme dostali silu Ducha Svätého.