Listovať v Katechizme

KKC 1822


1822 Láska je teologálna čnosť, (1723) ktorou milujeme Boha nadovšetko pre neho samého a svojho blížneho z lásky k Bohu ako seba samých.