OBRÁTENIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: OBRÁTENIE


Ako sa obrátenie prejavuje 1435
Dynamika obrátenia a pokánia opísaná Ježišom 1439
Hriech, obrátenie a očistenie 1472, 1486, 1856
Jánov krst a obrátenie 523, 535, 720
Katechumenát privádza obrátenie k zrelosti 1248
Kráľovstvo a obrátenie 1470, 2612
Ľudská krehkosť a obrátenie 1426
Ľudská opovážlivosť a spoľahnutie sa na obrátenie 2092
Milosť a obrátenie 1991, 2000, 2010, 2027
Modlitba a obrátenie 2708, 2731, 2754, 2784
Mylný úsudok v morálnom správaní a nedostatok (chýbanie) obrátenia 1792
Nevyhnutné predpoklady obrátenia 1490, 1848
Nevyhnutnosť obrátenia srdca 821, 1430-1433 , 1856, 1888, 2608-2609 , 2708
Obrátenie, dar Ducha Svätého 1098, 1433
Obrátenie srdca a proroci 2581-2584 ,2595
Obrátenie srdca a reč na vrchu 2608
Obrátenie svätého Pavla 442
Obrátenie svätého Petra 1429
Odmietnutie obrátiť sa 591
Ospravodlivenie a obrátenie 1989, 1993
Pokánie a obrátenie 1422-1423 ,2043
Pramene obrátenia 1436-1437
Rozličné formy pokánia a obrátenie 1430-1432 , 1434
Starý, zjavený zákon a obrátenie 1963
Svedomie a obrátenie 1797
Uvádzanie do kresťanského života a obrátenie 1229
Viditeľné účinky obrátenia 1430, 1440
Vnútorné obrátenie je potrebné na spoločenské premeny 1886-1889 , 1896
Výzva na obrátenie 160, 545, 981, 1036, 1428
Zlo a cesta k obráteniu 385, 1502