Listovať v Katechizme

KKC 2612


2612 V Ježišovi „sa priblížilo Božie kráľovstvo“ (Mk 1,15) . Ježiš povzbudzuje k obráteniu a k viere, ale aj k bedlivosti. (672) V modlitbe učeník bedlí, pozorný voči tomu, ktorý „je“ a ktorý „prichádza“, v spomienke na jeho prvý príchod v krehkom tele a v očakávaní jeho druhého príchodu v sláve. Modlitba učeníkov v spojení s ich Učiteľom je boj, (2725) a keď bedlíme v modlitbe, neupadneme do pokušenia.