Listovať v Katechizme

KKC 821


821 Aby sme na túto výzvu primerane odpovedali, vyžaduje sa:
ustavičná obnova Cirkvi vo väčšej vernosti svojmu povolaniu. Táto obnova je hybnou silou smerovania k jednote;
obrátenie srdca, (827) aby sa veriaci v Krista „snažili čím bezúhonnejšie žiť podľa evanjelia“, lebo nevernosť údov Kristovmu daru je príčinou rozdelení;
spoločná modlitba, (2791) lebo „obrátenie srdca a svätosť života spolu so súkromnými a verejnými modlitbami za jednotu kresťanov treba pokladať za dušu celého ekumenického hnutia a právom ich možno nazvať duchovným ekumenizmom“;
vzájomné bratské poznávanie;
ekumenická formácia veriacich a najmä kňazov;
dialóg medzi teológmi a stretnutia kresťanov rôznych cirkví a spoločenstiev;
spolupráca medzi kresťanmi v rozličných oblastiach služby ľuďom.