Listovať v Katechizme

KKC 1888


1888 Treba teda apelovať (407) na duchovné a morálne schopnosti človeka a na neprestajnú potrebu jeho vnútorného obrátenia, (1430) aby sa dosiahli také spoločenské zmeny, ktoré by mu skutočne slúžili. Prvenstvo, ktoré sa priznáva obráteniu srdca, vôbec nevylučuje, ba naopak, ukladá povinnosť prispieť k primeranému ozdraveniu inštitúcií a životných podmienok, keď podnecujú k hriechu, aby zodpovedali normám spravodlivosti a napomáhali dobro, namiesto toho, aby mu prekážali.