Listovať v Katechizme

KKC 1433


1433 Po Veľkej noci Duch Svätý usviedča svet z hriechu, (729) totiž že svet neuveril v toho, ktorého poslal Otec. Ale ten istý Duch, ktorý odhaľuje hriech, je Tešiteľ, (692, 1848) ktorý dáva ľudskému srdcu milosť pokánia a obrátenia.