KRST - Účinky krstu

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KRST - Účinky krstu


1262

Apoštolát, úloha vyplývajúca z krstu 871, 900, 1268
Dar teologálnych čností a dary Ducha Svätého 1266
Dar viery a nového života 168, 1236, 1253-1255
Charakter, nezmazateľný duchovný znak 1272-1274 , 1280
Konečná spása a krst 1023, 2068
Krst nás robí údmi Kristovho tela 537, 818, 871, 950, 985, 1003, 1267-1270 ,1279, 1694, 2565, 2782, 2791, 2798
Nové stvorenie narodené v Duchu 168, 507, 683, 1010, 1227, 1262, 1265-1266 ,1277, 1279
Odpustenie hriechov 403, 405, 628, 977-980 ,981, 985, 1213, 1216, 1262-1266 ,1279, 1434, 1694, 2520
Ospravodlivenie a krst 1987, 1992, 2020, 2813
Oživujúci účinok Božieho slova v krste 1228
Posvätenie a krst 2813
Posvätenie na sväté kňazstvo 1119, 1141, 1305, 1546, 1591
Práva a povinnosti vyplývajúce z krstu 1269-1270
Spoločenstvo s Cirkvou 838, 846, 1267-1270 , 1273, 1277, 1279
Účasť na živote Najsvätejšej Trojice 265
Vstup do Cirkvi, Božieho ľudu 782, 784, 804, 846, 950, 1185, 1277
Zjednotenie s Kristom v krst 790, 1002, 1010, 1227