Listovať v Katechizme

KKC 628


628 Krst, ktorého pôvodným a úplným znakom je ponorenie do vody, (537) účinne naznačuje zostúpenie kresťana do hrobu, aby s Kristom umrel hriechu pre nový život: (1215) „Krstom sme s ním pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom“ (Rim 6,4) .